Tiistai 9.3.2021 Nimipäivät: Auvo ja Edvin
VIIKON KYSYMYS
UUTISET
BLOGIT

Kiuruvesi-lehden blogistit jakavat elämänsä kohokohdat sekä ei niin mahtavat kokemuksensa.
VIERASKYNÄ
FACEBOOK
INSTAGRAM
@kiuruvesilehti

5-vuotiaiden esiopetus alkaa kokeiluna

 Kiuruvedellä alkaa vanhemmille ilmainen esikoulukokeilu syksyllä.
Kiuruvedellä alkaa vanhemmille ilmainen esikoulukokeilu syksyllä.

27.01.2021 Jaana Selander

Kiuruveden kaupunki on päässyt mukaan kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun, joka käynnistyy 2021 elokuussa. Kokeilu kestää kaksi vuotta ja se koskee 2016 syntyneitä lapsia. He täyttävät tänä vuonna 5 vuotta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa elokuun 2021 alusta ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Tänä syksynä alkavaan kokeilun kohderyhmään kuuluvat 2016 syntyneet lapset.
Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen vaikutuksia lasten oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.Kokeiluun osallistuneet kunnat ovat valikoituneet satunnaisotannalla, eikä kunnat ole itse voineet hakeutua kokeiluun.
  – Kokeilua varten Opetushallitus laatii opetussuunnitelman, jonka on tarkoitus valmistua tammikuun loppuun mennessä. Tämän pohjalta tehdään heinäkuun loppuun mennessä paikallinen opetussuunnitelma, kertoo varhaiskvastuksen johtaja Eeva Peltola.
   Kohdejoukkoon kuuluvien lasten  huoltajia informoidaan asiasta perheille lähetettävällä tiedotteella. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja lapset otetaan kokeiluun mukaan huoltajien tekemien ilmoitusten perusteella. Kokeiluun osallistuminen on sitovaa.
Viisivuotiaiden esiopetuksen osuus on 4 tuntia päivässä ja se on perheille maksutonta.
Kunta osallistuu kokeilun tiimoilta ulkopuoliseen toiminnan arviointiin.

Viisivuotiaita 66

Peltola laskee, että Kiuruvedellä on vuonna 2016 syntyneitä lapsia 66, joista tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on 48 lasta.
  – Joten on odotettavissa, että jonkin verran viisivuotiaiden määrä tullee kasvamaan.
  Tällä hetkellä Kiuruvedellä on varsinaisessa esiopetuksessa 6 -vuotiaita lapsia yhteensä 70 ja ensi elokuussa aloittaa esiopetuksen 75 lasta.
  – Se kuinka paljon tarvitsemme lisää henkilökuntaa selviää, kun tiedämme kuinka paljon kokeiluun lapsia ilmoitetaan mukaan.
  Koska varhaiskasvatus sai tiedon Kiuruveden pääsystä mukaan esiopetuksen kokeiluun vasta tiistaina 19.1,  ei käytännön toteutusta ole vielä kovinkaan paljon ehtinyt  pähkäillä, Peltola sanoo.
  – Mutta, kun saamme ministeriöstä virallisen päätöksen, on aika aloittaa asian valmistelu ihan täydellä teholla.
  Peltola kertoo, että paikallinen opetussuunnitelma on hyväksyttävä sivistyslautakunnassa heinäkuun loppuun mennessä.
  – Käytännössä tämä tarkoittaa meillä toukokuun kokousta, koska kesäaikaan ei kokouksia juurikaan ole, eikä varsinkaan tänä vuonna, kun uusi valtuuston järjestäytymiskokous, jossa uudet lautakunnat nimetään, on vasta kesäkuussa.
  – Mutta jännällä tätä kokeilua odotetaan . Tämä antaa mahdollisuuden osallistua valtakunnalliseen kehittämistyöhön  ja tuo varmasti mukanaan jotain uutta perustyöhön.

Valtio korvaa kulut

Koska Kiuruveden kunta on nimetty kokeiluun, valtio korvaa laskennalliset kuljetuskustannukset ja esiopetuksen osalta (4h) menetetyt asiakasmaksut. Muulta osin eli tavallisesta varhaiskasvatuksesta kunta hoitaa kustannukset itse.
  Kaksivuotista esiopetusta annetaan kahtena vuotena yhteensä vähintään 1 400 tuntia, vähintään 700 tuntia kumpanakin vuotena.
  Tällä hetkellä Kiuruvedellä on varhaiskasvatuksessa 4  varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka toimivat esiopetusryhmässä.
  – Lapsia saa olla 7 yhtä kasvatusvastuussa olevaa työntekijää kohden. Eli ryhmässä on myös mukana lastenhoitajia 1–2 sen mukaan miten isosta ryhmästä on kyse. Maksimissaan ryhmässä saa olla 21 lasta, Peltola laskee.

Vahvistaa tasa-arvoa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.
  Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen, on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.
  Kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin alkuvuonna 2021.
  – Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia kasvattava koulutie alkaa varhaiskasvatuksesta, joka tasaa tehokkaasti esimerkiksi perhetaustasta johtuvia oppimiseroja läpi kouluvuosien. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu auttaa vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa tuottamalla arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.
  Kokeilun seurannan ja arvioinnin toteuttaja voi teettää kohdejoukkoon kuuluville lapsille kokeilun tarkoituksen toteutumisen selvittämiseksi välttämättömiä arviointeja, joilla seurataan lapsen kehitys- ja oppimisedellytysten, sosiaalisten taitojen sekä lapsen terveen itsetunnon kehitystä.
  Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta.
Vuodesta 2015 lähtien esiopetukseen osallistuminen on ollut pakollista.
  Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan taajamassa pääsääntöisesti kello 8.15–12.20 esiopetusryhmässä Kuorevirralla. Kuorevirran esiopetuksessa painotamme liikunnan ja musiikin merkitystä oppimisessa sekä tutustumme ympäröivään luontoon.
  Satumetsän päiväkodissa painotetaan lapsen onnistumisen kokemuksia, päiväkodissa on oma esiopetusryhmä vuorohoitoa tarvitseville lapsille.
  Haja-alueella esiopetus tapahtuu koulujen yhdysluokissa. Esiopetukseen sisältyy lounas.

 


Takaisin

Ei kommentteja.

Jätä kommentti

Nimi
Email
Kommentti
Varmistus:
päivitä kuva klikkamalla